หน่วยซ่อมอาคารและถนน ซ่อมผิวถนนชำรุด

 

    วันนี้ 8 ส.ค.60 งานซ่อมบำรุงอาคารเเละถนน กองอาคารและสถานที่ มหาลัยขอนแก่น ได้นำหินคลุกจำนวน 100Q เข้าเกลี่ยถมพื้นผิวถนนชำรุดหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย หน้าแฟลตมิตรภาพ แฟลตแก่นคูณ หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 3 สามแยกหอ 3 และแยกสนามยิงปืน และขอขอบคุณงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรด้วยดีเสมอมา