แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน-ชำนาญงานพิเศษ และ ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Word เพื่อนำไปแก้ไข ตามหัวข้อด้านล่างนี้

(สามารถใช้โปรแกรม Editor อื่นแก้ไขได้ตามความสะดวกและเหมาะสมของผู้ใช้งาน)

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up