งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แก่
1. อาคารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
2. สถาบันขงจื่อ
กองอาคารและสถานที่ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up