กองอาคาร จัด KM การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

19244204 177754669426904 1384857389 n
19244204 177754669426904 1384857389 n
« 1 ของ 5 »

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ จัดโครงการ การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมกองอาคารและสถานที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 คน จาก 3 หน่วยงาน คือ งานก่อสร้าง งานออกแบบและผังแม่บท และงานไฟฟ้า

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up