ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.00 น. – 10.00 น. สถานที่ดังไฟล์แนบ

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up