ดาวน์โหลด ค่าไฟฟ้า ประปา คณะ/หน่วยงาน

ประจำเดือน/ปี Download การใช้ไฟฟ้า
ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล คุณศุภานัน โทร 42901
Download การใช้น้ำประปา
ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล คุณอานนท์ โทร 42912
มกราคม 2561 download download
ธันวาคม 2560 download download
พฤศจิกายน 2560 download download
ตุลาคม 2560 download download
กันยายน 2560 download download
สิงหาคม 2560 download download
กรกฎาคม 2560 download download
มิถุนายน 2560 download download
พฤษภาคม 2560 download download
เมษายน 2560 download download
มีนาคม 2560 download download
กุมภาพันธ์ 2560 download download
มกราคม 2560 download download
ธันวาคม 2559 download download
พฤศจิกายน 2559 download download
ตุลาคม 2559 download download
กันยายน 2559 download download
สิงหาคม 2559 download download
กรกฎาคม 2559 download download
มิถุนายน 2559 download download
พฤษภาคม 2559 download download
เมษายน 2559 download download
มีนาคม 2559 download download
กุมภาพันธ์ 2559 download download
มกราคม 2559 download download
ธันวาคม 2558 download download
พฤศจิกายน 2558 download download
ตุลาคม 2558 download download
กันยายน 2558 download download
สิงหาคม 2558 download download
กรกฎาคม 2558 download download
มิถุนายน 2558 download download
พฤษภาคม 2558 download download
เมษายน 2558 download download
มีนาคม 2558 download download
กุมภาพันธ์ 2558 download download
มกราคม 2558 download download
ธันวาคม 2557 download download
พฤศจิกายน 2557 download download
ตุลาคม 2557 download download
กันยายน 2557 download download
สิงหาคม 2557 download download
กรกฎาคม 2557 download download
มิถุนายน 2557 download download
พฤษภาคม 2557 download download
เมษายน 2557 download download
มีนาคม 2557 download download
กุมภาพันธ์ 2557 download download
มกราคม 2557 download download
ธันวาคม 2556 download download
พฤศจิกายน 2556 download download
ตุลาคม 2556 download download
กันยายน 2556 download download
สิงหาคม 2556 download download
กรกฎาคม 2556 download download
มิถุนายน 2556 download download
พฤษภาคม 2556 download download
เมษายน 2556 download download
มีนาคม 2556 download  
กุมภาพันธ์ 2556 download  
มกราคม 2556 download  

 

ข้อมูลจาก : http://ensan.kku.ac.th/downloadsutil/

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up