ติดต่อเรา

กองอาคารและสถานที่

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002

043-202339

     สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกองอาคารและสถานที่ ได้ทางเพจโดยตรง และสามารถแจ้งซ่อม แจ้งเพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จากทางข้อความเพจเช่นกัน โดยผู้แจ้งระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมทั้งข้อความ รูปภาพ (ถ้ามีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก) มาในข้อความของทางเพจ [ คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อความ ] เมื่อได้รับข้อความ และตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน เราจะแจ้งกลับยังผู้แจ้ง และจะดำเนินการแจ้งซ่อมให้ทันที ในกรณีที่แจ้งในส่วนของหน่วยงานที่อยู่ภายนอกสังกัดกองอาคารและสถานที่ เราจะทำการประสานงานต่อให้ เช่น แจ้งเกี่ยวกับตัดต้นไม้ ระบบประปา ระบบน้ำเสีย ซึ่งเป็นส่วนงานของสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เราจะทำการประสานงานให้ท่านโดยทันที

Copyright © 2017. All rights reserved.
Scroll Up